Samoajat

15 – 17 vuotta

Samoajat toimivat jo varsin itsenäisesti luotsinsa ohjauksessa ja ottavat itse vastuuta ryhmänsä toiminnasta.

Umpisolmut

Torstaisin kello 17.30 – 18.30 Kirkonkylän kololla
Sekavartio
Luotsi Minna Rämä