Samoajat

15 – 17 vuotta

Samoajat toimivat jo varsin itsenäisesti luotsinsa ohjauksessa ja ottavat itse vastuuta ryhmänsä toiminnasta.

Palanut Kakku

Torstaisin kello 17.30 – 18.30
Luotsi Arto Hyvättinen

Umpisolmut

Torstaisin kello 18.00 – 19.00 Kirkonkylän kololla
Luotsi Minna Rämä