Ryhmät

Partiossa toimimme ikäkausiryhmissä. Jokaiselle ikäkaudelle on oma ikäkausiohjelmansa. Partiolaiset saavat ohjelman mukaisesti suoritusmerkkejä, ja lopulta uuteen ikäkauteen siirryttäessä ikäkauden päätösmerkin.

Ikärajoja sovelletaan joustavasti niin partiota aloitettaessa kuin ikäkaudesta toiseen siirryttäessä.

Perhepartio

Alle kouluikäiset yhdessä aikuisen kanssa

Perhepartio kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Perhepartiossa retkeillään, askarrellaan ja tehdään kaikenlaisia partiomaisia puuhia yhdessä.

Sudenpennut

7 – 9 -vuotiaat

Sudenpennut toimivat aikuisen johtamissa laumoissa. Leikillä ja reilulla toisen huomioimisella on keskeinen osa toiminnassa, siinä sivussa opitaan jo tekemisen kautta luonnossa liikkumista, erätaitoja ja paljon muutakin.

Seikkailijat

10 – 12 vuotta

Seikkailijat retkeilevät jo enemmän ja opettelevat vaativampia erätaitoja… mutta yhtä kaikki leikki ja hauskanpito on keskeinen osa partiota

Tarpojat

13 – 15 vuotta

Tarpojat toimivat jo itsenäisemmin, osallistuvat piirin PT-kisoihin, retkeilevät kauemmas ja voivat osallistua tuhansien partiolaisten suurleireille.

Samoajat

15 – 17 vuotta

Samoajat toimivat varsin itsenäisesti luotsinsa ohjauksessa ja ottavat vastuuta oman ryhmänsä toiminnasta.

Aikuiset

Aloitimme yhdessä Kuusankosken partiolaisten kanssa syksyllä 2022 aikuispartioryhmän nimeltä Nokipannut. Tervetuloa mukaan, on sinulla sitten aiempaa kokemusta partiosta tai sitten ei.